Witamy na naszej stronie.

Alfamed jest Niepublicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego założonym w 2001 roku, realizującym bezpłatną podstawową opiekę zdrowotną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia dla Pacjentów ubezpieczonych i zadeklarowanych do Naszej Przychodni.
Osoby nieubezpieczone mogą również korzystać z porad w gabinetach lekarskich - odpłatnie.

Nasze placówki przy ul. Olimpijskiej 2 i ul. Powstańców 56 są otwarte od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00.
Lekarze przyjmują Pacjentów w swoich gabinetach od godz. 8.00 po uprzedniej rejestracji.

Po godz.18.00 każdego dnia oraz w soboty, niedziele i święta opiekę nad Pacjentem w pilnych przypadkach sprawuje Oddział Pomocy Doraźnej w Siemianowicach przy ul. Dąbrowskiego 18.

Aby zapisać się do Przychodni należy wypełnić deklarację i złożyć ją w Naszej placówce, bądź zgłosić się z dowodem osobistym do rejestracji gdzie personel pomoże wypełnić deklarację i z chwilą jej podpisania macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ. Dokonujecie Państwo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej, ale nie ma obowiązku złożenia deklaracji we wszystkich, trzech zakresach świadczeń.

Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion katowicki

informacje o projekcie

---

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny Uczestnika [.doc]

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny Uczestnika [.pdf]

Załącznik nr 2 - Karta oceny Uczestnika Projektu wg skali Barthel

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu

Załącznik nr 4 - Skierowanie do udziału w Projekcie

Załącznik nr 5a - Umowa - UCZESTNIK PROJEKTU

Załącznik nr 5b - Umowa - OPIEKUN UCZESTNIKA PROJEKTU

Załącznik nr 5c - Umowa - UCZESTNIK SZKOLENIA

Załącznik nr 5d - Umowa - UCZESTNICTWA W SPOTKANIU

Załącznik nr 6 - Formularz zwrotu kosztów dojazdu

PROGRAM SZKOLENIA - podregion katowicki

HARMONOGRAM SZKOLEŃ - podregion katowicki